bHosted

Welkom bij de bHosted.nl helpdesk pagina's met uitleg over onze diensten.

 

Instellingen zoals voor het plaatsen van website bestanden op de server kan je nalezen in het controle paneel op mijn.bhosted.nl. Deze zijn afhankelijk op welke server je account staat.

Wat veroorzaakt een Error 500 Internal server error?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Hieronder de veel voorkomende oorzaken van deze melding:

  • De map waarin het PHP script is geplaatst heeft alle rechten toegekend gekregen. PHP weigert uit te voeren als de map waarin het bestand staat alle rechten toegewezen heeft gekregen. De map mag maximaal de rwxrwxr.x (775) rechten hebben.
  • Het PHP script zelf heeft te veel rechten toegewezen gekregen. De rechten voor een PHP script mag maximaal rw.rw.r.. (664) zijn.
  • Er is een tijdelijk probleem opgetreden op de server, waardoor er een error 500 gegeven is. Als de error 500 blijft, verwijderen dan de tijdelijke internet bestanden in je browser. Je forceert dan het ophalen van de laatste versie van de pagina's.

Oorzaak van een 500 melding kan meestal gevonden worden in de error log van de website. Waar je deze kan vinden kan je nalezen in het artikel hierover.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 21 van 46

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.