bHosted

Welkom bij de bHosted.nl helpdesk pagina's met uitleg over onze diensten. Vanwege de overstap naar dit helpdesk systeem zijn nog niet alle artikelen overgezet.

bHosted DDNS met Loopia-WRT voor DD-WRT

Volgen

Het script hier voor halen we van.

https://github.com/ecksun/Loopia-WRT

 

Er moet eerst een module worden geactiveerd.

In de JFFS map (JFFS eerst activeren > http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/JFFS )

 

U plaats dan onderstaand script (updaterIP.sh) U dient dan in het script nog onder de url aanroep de juiste gegevens aan te passen die onder [] tekens staan.

 

Script.

-----

#!/bin/sh

USE_PING=false

LOGG=/tmp/bhosted-status

PATH=$PATH:/usr/sbin:/usr/bin:/bin:/sbin

myip=`wget -O - http://ipinfo.io/ip 2> /dev/null`

if ! $USE_PING ; then 

resolved_ip=`nslookup [ARECORD] | grep -A 1 -e "Name:.*[ARECORD]" | tail -1 | awk '{print $3}'` 

if [ -z "$resolved_ip" ]; then 

# Fallback to using ping, as something failed 

USE_PING=true 

fi 

fi

if $USE_PING ; then 

# The sed command removed everything but the contents of the first 

# parenthesis 

resolved_ip=$(ping -c 1 -w 1 [ARECORD] | head -n 1 | sed 's/.*(\(.*\)).*/\1/') 

fi

url="http://webservices.bhosted.nl/dyndns?user=[USER]&password=[MD5PW]&ip=$myip&host=[ARECORD]"

if [ "$resolved_ip" = "$myip" ]; then 

date >> $LOGG 

echo "Ip Adres is $resolved_ip en blijft $myip" >>$LOGG 

return 

fi

tmpFile=/tmp/update-output

wget -O $tmpFile "$url" 2> /dev/null

cat $tmpFile >> $LOGG 

rm $tmpFile

echo >> $LOGG 

date >> $LOGG 

echo "IP aangepast van $resolved_ip naar $myip" >> $LOGG

 

---

Vervolgens moet er een CRONJOB aangemaakt worden (Administration > Management > Cron) welke dit script aanroept, in dit geval 1x per kwartier:

*/15 * * * * root /jffs/updateIP.sh

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.