bHosted

Welkom bij de bHosted.nl helpdesk pagina's met uitleg over onze diensten.

 

Instellingen zoals voor het plaatsen van website bestanden op de server kan je nalezen in het controle paneel op mijn.bhosted.nl. Deze zijn afhankelijk op welke server je account staat.

bHosted DDNS met Loopia-WRT voor DD-WRT

Het script hiervoor halen we van.

https://github.com/ecksun/Loopia-WRT

 

Er moet eerst een module worden geactiveerd.

In de JFFS map (JFFS eerst activeren > http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/JFFS )

 

U plaats dan onderstaand script (updaterIP.sh) U dient dan in het script nog onder de url aanroep de juiste gegevens aan te passen die onder [] tekens staan.

 

Script.

-----

#!/bin/sh

USE_PING=false

LOGG=/tmp/bhosted-status

PATH=$PATH:/usr/sbin:/usr/bin:/bin:/sbin

myip=`wget -O - http://ipinfo.io/ip 2> /dev/null`

if ! $USE_PING ; then 

resolved_ip=`nslookup [ARECORD] | grep -A 1 -e "Name:.*[ARECORD]" | tail -1 | awk '{print $3}'` 

if [ -z "$resolved_ip" ]; then 

# Fallback to using ping, as something failed 

USE_PING=true 

fi 

fi

if $USE_PING ; then 

# The sed command removed everything but the contents of the first 

# parenthesis 

resolved_ip=$(ping -c 1 -w 1 [ARECORD] | head -n 1 | sed 's/.*(\(.*\)).*/\1/') 

fi

url="http://webservices.bhosted.nl/dyndns?user=[USER]&password=[MD5PW]&ip=$myip&host=[ARECORD]"

if [ "$resolved_ip" = "$myip" ]; then 

date >> $LOGG 

echo "Ip Adres is $resolved_ip en blijft $myip" >>$LOGG 

return 

fi

tmpFile=/tmp/update-output

wget -O $tmpFile "$url" 2> /dev/null

cat $tmpFile >> $LOGG 

rm $tmpFile

echo >> $LOGG 

date >> $LOGG 

echo "IP aangepast van $resolved_ip naar $myip" >> $LOGG

 

---

Vervolgens moet er een CRONJOB aangemaakt worden (Administration > Management > Cron) welke dit script aanroept, in dit geval 1x per kwartier:

*/15 * * * * root /jffs/updateIP.sh

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.